Maatwerk leveren betekent dat Qompaan samen met u gaat werken aan een training die gericht is op uw team. Hierbij houden we rekening met uw visie en doelstelling. Ook zullen we concrete doelen maken waaraan zal worden gewerkt. Deze doelen zijn weer afgestemd op uw team & organisatie.

 

Maatwerk zal vrijwel altijd bij uw organisatie (lokatie) plaats vinden. Op die manier snijdt het mes aan 2 kanten. Qompaan kan meteen de vertaalslag (letterlijk) maken naar de werkvloer en dit vervolgens bewust trainen en perfectioneren. Voor u als organisatie betekent dit dat u uw werknemers niet hoeft te missen en dat het geleerde vrijwel direct in de praktijk (onder toezicht van Qompaan) kan worden toegepast! Daarom zijn maatwerktrainingen van Qompaan zo aantrekkelijk en effectief!

1/7