top of page

InQompany met Qompaan!

 

Wat is het?

 

Inqompany is een samenwerking tussen u en Qompaan, waarbij we actief aan de slag gaan om meer rendement uit uw mensen te halen. Dit doen we interactief, plezierig confronterend en bovendien bij u op de werkvloer. De ‘nul-meting’ van uw huidige rendement, bestaat uit een scan van uw hele bedrijf. Daarna volgt ons plan van aanpak en maken we een concrete planning om het gewenste effect te halen. Veelal vinden wij een onbalans in 1 van de 3 elementen:

 

 • Binding: Op welke manier beleefd uw team de binding met uw bedrijf? Zijn ze trots en heeft men voldoende redenen om trots te zijn? Zo hebben een slechte visie en een onvoorspelbare toekomst een negatieve invloed op binding.

 • Orde: Weet iedereen wat hij/zij moet doen en doet iedereen ook wat ze moeten doen? Weet iedereen binnen het team wat zijn verantwoordelijkheden zijn? Is er vertrouwen dat geplande taken worden uitgevoerd? Wantrouwen of een verkeerde manier van leidinggeven hebben veelal een negatieve invloed op orde en duidelijkheid binnen het organigram.

 • Balans: Ieder mens is bewust en onbewust bezig met geven en nemen. Wanneer men meer geeft dan ontvangt, ontstaat er een onbalans wat een negatieve invloed heeft op de prestatie van uw team. Ontvangen wordt gemeten in materiele en immateriële zaken.

 

B.o.b. is voor ons de insteek om een goed beeld te krijgen van uw organisatie, zodat we vervolgens kunnen inschatten of het rendement is te vergroten van uw team/mensen.

 

Wij geloven niet in een zwaar contract en dus kunt u op ieder moment stoppen in het traject.

 

Hieronder leest u hoe dit er in grote lijnen uit zal zien en wat de voordelen zijn voor u! 

 

 

Hoe gaan we te werk?

Scan

Voorstel / advies

Allereerst zullen we een scan maken. Deze scan laat de kwaliteiten, maar ook de ontwikkelpunten zien. Dit is het eerste startpunt voor het traject.

Na de scan maken we een voorstel. In dit voorstel (advies) geven we weer waar we aan de slag gaan en hoe we dit zullen gaan doen. Ook zullen alle kosten en baten worden weergeven in dit voorstel.

Aan de slag

Nadat het voorstel is goedgekeurd gaan we bezig met het trainen, coachen en ontwikkelen van uw mensen. Hiervoor maken wij gebruik van onze ruime ervaring, onze instrumenten en ons team. Ook dit wordt allemaal afgestemd op uw bedrijf en wat er nodig is.

Evalueren / bijstellen

Evalueren en bijstellen is een onderdeel dat constant door dit proces zal plaatsvinden. We kijken steeds of onze interventies de juiste resultaten opleveren en hoe we dit nog scherper kunnen krijgen. 

Het effect

Omdat elke aanvraag weer anders is, zal elk effect ook weer verschillen. Enkele voorbeelden van haalbare effecten zijn:

 

 • Proactieve zelfsturende teams

 • Minder ziekteverzuim

 • Meer doen met minder werknemers (lean)

 • Gelukkige werknemers

 • Goede sfeer

 • Minder verloop

 • Meer omzet

 • Minder "brandjes blussen"

 • Meer rendement uit uw werknemers

 • kennisbehoud

 • Meer marge

 • Saamhorigheid

Tijd

 

Omdat we voor uw bedrijf een blijvend effect willen creëren zullen we voor een langere periode aanwezig zijn in uw bedrijf. Hoelang en hoe intensief dit is, zal afhankelijk zijn van verschillende factoren.

 

Albrecht Klaas

 

Trainer / coach

Nieuwsgierig? 

 

Bel: 0610917261

of 

Mail: a.klaas@qompaan.nl

bottom of page